Vedení účetnictví Brno

15/2/2012

Základní funkcí účetnictví je porovnat stav majetku firmy, který je veden v účetnictví s majetkem skutečným. Účetnictví také poskytuje základní informace o finanční situaci a hospodářských výsledcích. Informace o účetnictví jsou určeny zejména pro pracovníky podniku a také pro uživatele, kteří se zajímají o účetnictví firmy. Údaje, které se objevují v účetnictví, jsou předmětem zájmu finančních analytiků a investorů.

Účetnictví

Naše firma se zabývá veškerými službami v oblasti účetnictví pro malé a střední firmy. Orientujeme se zejména na účetnictví pro firmy z Jižní Moravy, nicméně několik firem z celé ČR využívá našich služeb v oblasti vedení účetnictví. Účetnictví lze rozdělit na finanční účetnictví a manažerské účetnictví.

První forma účetnictví poskytuje informace externím uživatelům. Měla by poskytovat přesný přehled o aktivech a pasivech v podniku. Řeší náklady, výnosy a také hospodářský výsledek za období dvanácti po sobě jdoucích měsících. Tento druh účetnictví je důležitý zejména pro akcionáře, banky, pojišťovny atd. Oproti tomu druhá forma účetnictví je určena vlastním zaměstnancům a právě manažerské účetnictví je podkladem pro velká rozhodnutí firemního vedení. Jedná se o interní účetnictví, mělo by tedy být založeno na maximální pravdivosti uvedených údajů. Zákon o účetnictví upravuje pouze finanční účetnictví, manažerské účetnictví jeho vlivu nepodléhá, a proto může být vedeno výhodně pro účely podniku. Hlavním cílem je poskytnout různým složkám podniku pomocí vnitropodnikového účetnictví informace potřebné k vedení firmy. Toto interní účetnictví má velmi důležitou funkci. Bez správného vedení interního účetnictví nelze efektivně vést. Současně výsledky tohoto účetnictví mohou sloužit jako bič k lepším výkonům zaměstnanců.

Účetnictví je zaznamenáváno do účetních knih a je řešeno účetními uzávěrkami za jednotlivé období. Vychází se z předpokladu, že údaje a informace vycházející z účetnictví využije podnik v budoucnu a nebude výrazně omezovat činnost.

Vedení účetnictví

Účetnictví a jeho postupy jsou v ČR upraveny zákonem o účetnictví, který nařizuje účetním jednotkám vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů. Dříve se mluvilo o tzv. podvojném účetnictví, nyní se používá jenom slovo účetnictví. Stejně tak dříve používané jednoduché účetnictví bylo nahrazeno tzv. daňovou evidencí. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za poslední kalendářní rok 25 milionů Kč, nejsou členem sdružení a nejsou zapsány v obchodním rejstříku. V Account adviser s.r.o. je předmětem našeho zájmu externí vedení účetnictví, příprava a zpracování roční účetní závěrky a vedení daňové evidence. V rámci vedení účetnictví rádi připravíme a podáme daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. Vyhotovuje také ostatní daňové přiznání potřebné k vedení účetnictví např. silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí.

Účetnictví Brno

Firma Account adviser s.r.o., jejíž náplní práce je především vedení účetnictví, sídlí v městské části Brno – Královo Pole. Tuto lokalitu považujeme za příjemnou a dobře dostupnou pro klienty, kteří potřebují pomoc v oblasti vedení účetnictví z lokality Brno a okolí. V záložce reference se můžete sami přesvědčit, s kým spolupracujeme. Samozřejmostí je individuální přístup k jednotlivým problémům našich zákazníků.

Komentáře nejsou povoleny.