Vaší firmě zajistíme komplexní vedení účetnictví, roční uzávěrky, přiznání k daní z příjmů a mnoho dalšího

Jsme firma

Firma po přihlášení na finanční úřad je povinna vést podvojné účetnictví.

 • Se zaměstnáváním vlastní účetní rostou firmě mzdové výdaje.
 • Externí vedení účetnictví šetří náklady.

Při vedení účetnictví pro Vás zajistíme

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • Vedení a zpracování závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta
 • Vedení evidence dlouhodobého majetku
 • Příprava a zasílání platebních příkazů
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • Zpracování a odevzdání přiznání k DPH
 • Zpracování a odevzdání přiznání k silniční dani
 • Zpracování a odevzdání přiznání k dani z příjmu
 • Sestavení účetní uzávěrky
 • Zasílání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát na obchodní soud

>> Zajímá mě orientační kalkulace ceny <<

Komentáře nejsou povoleny.