Vedení účetnictví, zpracování mezd a daňové poradenství

Vítá Vás společnost Account adviser s.r.o. profesionál v oblasti vedení účetnictví

Naše firma se zabývá veškerými službami v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, přiznání k dani pro malé a střední firmy. Hlavní oblastí naší působnosti je Jižní Morava, ale vedeme účetnictví i několika firmám v celé ČR. S každým zákazníkem si domlouváme spolupráci ve vedení účetnictví individuálně.

Vedení účetnictví a daňová evidence

Externí vedení účetnictví, příprava ročních výkazů, zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech; vedení daňové evidence pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob.

Daňové přiznání v rámci vedení účetnictví

V rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence pro naše zákazníky připravíme a podáme daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. Vyhotovíme daňové přiznání i k silniční dani, k dani z nemovitostí, k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí. Ručíme za námi vypracované daňové přiznání i za jeho včasné podání příslušnému správci daně. Veškeré formuláře posíláme na úřady převážně již elektronicky, takže je vše velice rychlé.

Zpracování a vedení mezd

Veškerá mzdová agenda: zpracování mezd, výpočet mezd, příprava měsíčních hlášení a komunikace s příslušnými úřady, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění.

Daňové a účetní poradenství

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob včetně optimalizace daňové povinnosti a prodloužení lhůty pro podání přiznání; zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a k ostatním daním, daňové poradenství, řešení daňových a účetních problémů.

Komentáře nejsou povoleny.