Ceník – Vyplatíme se Vám

Cena služeb je stanovena individuálně na základě rozsahu požadovaných prací, množství dokladů a počtu zaměstnanců a vypočítavá se jako součet paušální částky za vedení účetnictví/daňové evidence a částky za mzdovou agendu. Po určité době může být přehodnocena v závislosti na rozvoji firmy.

Popis položky Cena CZK
Daňová evidence
Minimální měsíční paušál 1 500
Zaúčtovaná položka/řádek 25
Podvojné účetnictví
Minimální měsíční paušál 2 500
Zaúčtovaná položka/řádek 35
Mzdová agenda
Za jednoho zaměstnance 300
Daňová přiznání a formuláře
Zpracování DPPO 3 000
Zpracování DPFO 2 500
Silniční daň 800
Vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků vč.příloh 800
Cestovní příkaz – zpracování 500
Ostatní
Zastupování firmy při kontrolách na úřadech – 1h 500
Ostatní účetní úkony nad rámec paušálu – 1h 400
Kontroling a ostatní odborné práce – 1h 1 000

>> Zajímá mě orientační kalkulace ceny <<

Komentáře nejsou povoleny.