Ceník – Vyplatíme se Vám

Cena služeb je stanovena individuálně na základě rozsahu požadovaných prací, množství dokladů a počtu zaměstnanců a vypočítavá se jako součet paušální částky za vedení účetnictví/daňové evidence a částky za mzdovou agendu. Po určité době může být přehodnocena v závislosti na rozvoji firmy.

Popis položky Cena CZK
Daňová evidence
Minimální měsíční paušál 1000
Zaúčtovaná položka/řádek 15-20
Podvojné účetnictví
Minimální měsíční paušál 2 000
Zaúčtovaná položka/řádek 20-25
Mzdová agenda
Za jednoho zaměstnance 250
Daňová přiznání a formuláře
Zpracování DPPO 3 000
Zpracování DPFO 2 500
Silniční daň 800
Vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků vč.příloh 800
Cestovní příkaz – zpracování 150-200
Ostatní
Zastupování firmy při kontrolách na úřadech – 1h 400
Ostatní účetní úkony nad rámec paušálu – 1h 350
Kontroling a ostatní odborné práce – 1h 800

>> Zajímá mě orientační kalkulace ceny <<

Komentáře nejsou povoleny.